Your ICT Partner of Choice

Go fihleng ga ka Maredi Technologies ke bone kena le bokamoso bjo bo kaone kudu, le go ithuta se ke beng ke sa gopole gore ke tla sedira bophelo bja ka. Ke kopane le Moladi wa Maredi Technologies Mr Thabo Makwela, O nthutile ka tsa diAntenna diTower tsa network, ke thomile go soma ke le assistant technician and Senior Driver, ke shomile ka Hlompho ntle le lengwalo la MaremaTlou, ke ithutile gofihla ke kwesisa Telecomm ka bophara, ke ithutile ka 3G upgrade, 6 Sector upgrade, LTE, Lamp poles, DAS system, Mobile (Temporary network Site), Antenna work ka bophara.

Go fihleng ga ka Maredi Technologies ke bone kena le bokamoso bjo bo kaone kudu, le go ithuta se ke beng ke sa gopole gore ke tla sedira bophelo bja ka. Ke kopane le Moladi wa Maredi Technologies Mr Thabo Makwela, O nthutile ka tsa diAntenna diTower tsa network, ke thomile go soma ke le assistant technician and Senior Driver, ke shomile ka Hlompho ntle le lengwalo la MaremaTlou, ke ithutile gofihla ke kwesisa Telecomm ka bophara, ke ithutile ka 3G upgrade, 6 Sector upgrade, LTE, Lamp poles, DAS system, Mobile (Temporary network Site), Antenna work ka bophara.

~Ke a leboga~

COVID-19 South Africa News and Information